Missie

 

Vanuit een adviserende rol producten en diensten verkopen voor derden.
Con-Sell kent twee specialisaties:

Projectacquisitie
Consultative selling in een business-to-businessomgeving. Complexe proposities ten behoeve van corporate positioning, opstart of doorstart van (uitgeef)producten, sponsorwerving, prospecteren, werving van nieuwe partners (branche)organisaties, revitaliseren van klantenbestanden, kortom alle verkoopactiviteiten die moeilijk gevangen kunnen worden in een script; waar inhoudelijk klantcontact voorop staat. Maatwerk dus.

Interim-management
Kortlopende projecten waar sturing, bijsturing en begeleiding van sales centraal staat. Kwaliteitsbewaking van de sales output. Analyse van succes of mislukking.